Om

Om

Jeg er selvstændig konsulent inden for business analysis og strategisk support. Jeg er specialiseret i at skabe indsigt i forretningen og sikre, at beslutninger træffes på et faktabaseret grundlag. Kun ved at gøre dette, kan man sikre, at man sætter de rette aktiviteter i gang på det rette tidspunkt i det rette marked. Med andre ord; indsigt i din forretning og kunder giver dig en klar konkurrencefordel.

 

I en digital verden logger virksomheder hundredevis - måske endda tusindvis - af transaktioner hver dag. I disse data ligger svarene på alle jeres spørgsmål. Hvor bør jeg lancere et nyt produkt først? Hvad tjener jeg reelt på mit salg? Hvilke kunder er profitable? Bruger jeg mine salgsressourcer korrekt, der hvor jeg får mest for mine penge?

 

Jeg kan hjælpe med hele processen; fra at stille de svære, men relevante spørgsmål, sikre datatilgængelighed og -struktur, analysearbejdet, rapportering, præsentation og implementering af nye aktiviteter.

Mine erfaringer

Mine erfaringer

2014-2017

Niko-Servodan

 

”Det vigtigste værktøj du som leder har er fakta, fakta på din forretning for at kunne træffe de rigtige beslutninger – Stine Rosenkilde har hjulpet med at skabe dette overblik, så vi fremadrettet har tilgang til data på en struktureret måde. Af yderligere opgaver som er blevet løst kan nævnes Go-to-Market analyser på udvalgte markeder, beskrivelser og optimering af processer internt i salgsorganisationen. Arbejdet udført har haft stor betydning for effektivisering i salgsafdelingen.”

Jane Tønder, Head of Sales Nordic, Niko-Servodan

 

Min rolle hos Niko-Servodan som sales support executive indeholdt mange opgaver inden for dataanalyse og strategisk support. Jeg har arbejdet meget med at skabe indsigt i profitabilitet på tværs af markeder og produktlinjer, men også - og måske vigtigst - på kundeniveau. Når man har denne indsigt, kan man føre en meget mere målrettet dialog med kunden, hvor man bruger tiden på de vigtigste udfordringer. Den øgede indsigt i forretningen var også grundlaget for flere strategiske go-to-market projekter. Indsamling og analyse af data fra forskellige kilder, samt anbefalinger til go-to-market planer var også en stor del af mit job.

Case 1

Niko-Servodan ønskede at skabe indsigt i forretningen for hele organisationen, og en del af løsningen var et dagligt opdateret organisatorisk dashboard, der viser de vigtigste KPI'er. Opgaven krævede en A-Z proces; lige fra at sikre, at de relevante data blev tilgængelige og struktureret til formålet til analyse og fastlægge beregningsmetodikker og slutteligt præsentation af resultaterne på en korrekt og transparent måde.

 

2004-2014

Danfoss Group

 

”Stine er en stærk business analyst som formår at strukturere og analysere virksomhedens forretningsdata og præsentere dem på en overskuelig og dynamisk måde som giver overblik og beslutningsgrundlag”

Henrik Kock Clausen, tidligere CFO, Danfoss Solar Inverters

 

Når man tilbringer 10 år i en global koncern, oparbejder man en solid forretningsforståelse - for hele værdikæden. Jeg har haft mulighed for at arbejde med mange forskellige udfordringer i supply chain, salg og controlling, og min tid hos Danfoss har givet mig stærke evner inden for projektledelse, strategisk support og forretningsanalyse. 

Case 2

I min tid hos Danfoss, blev jeg bl.a. ansvarlig for et kostoptimeringsprojekt i service-organisationen. Målet var at identificere de største cost drivers med det formål at nedbringe virksomhedens øvrige variable omkostninger forbundet med at servicere en voksende installeret base. Ved systematisk at gennemgå processerne, blev det tydeligt hvor omkostningerne kom fra, og det betød, at vi kunne identificere de interne og eksterne optimerings-aktiviteter der skulle initieres, for at nå besparelses-målet. Vi håndterede implementeringen gennem tæt opfølgning på KPI'erne og løbende tilretning af aktiviteterne. Vi opnåede en årlig besparelse på flere millioner. 

Hvordan kan jeg hjælpe?

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg bruger mine erfaringer og evner til at skabe datadrevne beslutningsgrundlag, indsigt i forretningen og sikre, at de rette aktiviteter igangsættes. Helt konkret betyder det, at jeg understøtter processen fra A-Z; lige fra at

  • indsamle data og sikre, at de rette data registreres og gøres tilgængelige - også for fremtiden
  • udføre de relevante analyser og udfordre status quo med nye fakta, dvs. stille de rette spørgsmål som fører til en grundlæggende forståelse for forretningen
  • præsentere resultaterne og en handlingsplan
  • udvikle værktøjer, hvis nødvendigt
  • implementere og følge op

Svarene på mange af forretningens udfordringer ligger i de opsamlede data, men hvis man kun kigger på historisk information, vil man altid være et skridt bagefter. Netop derfor er implementeringsfasen så vigtig - man opsamler løbende ny viden, og hele mindsettet under en implementeringsfase er rettet mod de kommende tiders udfordringer. 

 

I en digital tidsalder opsamles omfattende mængder information, og heri ligger svar på mange af virksomhedens udfordringer - det handler alt sammen om at stille de rigtige spørgsmål og systematisk analyse.

 

Systemer og værktøjer

Targit 75%
Excel 90%
SAR R/3 90%
Axapta 75%
Dynamics CRM 90%
Salesforce 50%
SAP CRM 90%
SAP BW 75%

Kontakt mig

Kontakt mig

Jeg har ledig tid til nye opgaver -

Kontakt mig for en uforpligtende snak!

 

Jeg har base i Kollund, tæt ved E45 og den dansk-tyske grænse.

mail@stinerosenkilde.dk | +45 30 51 78 35 | Kollund